itretisektor | TS: Súťaž o Európsku značku pre jazyky

TS: Súťaž o Európsku značku pre jazyky

Aj v tomto roku sa môžu učitelia cudzích jazykov zapojiť do súťaže Európska značka pre jazyky.

Ide o jubilejný 15. ročník iniciatívy Európskej komisie na podporu vzdelávania v oblasti cudzích jazykov, jazykov národnostných menšín či jazykov určených osobám so zdravotným znevýhodnením.

Na Slovensku súťaž organizuje z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SAAIC .

Termín elektronického predkladania prihlášok (prostredníctvom emailu) je stanovený na piatok 30. júna 2017 do 24.00 h. Bližšie informácie a podmienky súťaže sú zverejnené na národnej stránke iniciatívy.

V časti „Výzva“ je pod heslom „Výzva 2017“ zverejnená aktuálna dokumentácia, konkrétne znenie Výzvy 2017, formulár Prihlášky 2017, ktorý sa vypĺňa v slovenskom jazyku a Európske priority pre rok 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 02.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť