itretisektor | TS: Reedície 65 titulov učebníc pre školy

TS: Reedície 65 titulov učebníc pre školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nakúpilo pre základné a stredné školy nové vydania (reedície) 65 titulov učebníc v celkovej sume 2 190 620,26 eur. Ku každej navyše získalo bezplatne aj licenciu na jej elektronickú verziu.

Digitálne učebnice sú určené pre učiteľov základných a stredných škôl a k dispozícii im budú na edičnom portáli ministerstva už od 01. septembra 2017.

Elektronické verzie učebníc pomôžu učiteľom pri príprave na vyučovanie, či priamo počas vyučovacej hodiny. Rozšírenie učebných metód a postupov s využitím interaktívnej tabule tak umožní pedagógom sprístupniť žiakom informácie aj prostredníctvom vizualizácie učiva.

Medzi digitalizovanými verziami sú okrem šlabikára, matematiky alebo slovenského jazyka k dispozícii napr. aj učebnice Biológia a starostlivosť o zdravie pre 1. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník či Hospodárska geografia pre 1. ročník obchodných akadémií. Elektronickú verziu učebnice možno použiť aj pri práci s ilustráciami či textom, resp. pri riešení rôznych cvičení a úloh.

Zoznam učebníc a učebných materiálov nájdete TU

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 29.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť