itretisektor | TS: Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru

Na pôde Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (ďalej len „výbor“) sa diskutovalo o autorskom návrhu dokumentu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Diskusie sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, všetci autori návrhu dokumentu a členovia výboru.

Diskutovalo sa o regionálnom, či vysokom školstve. Zmieňovalo sa možné znižovanie počtu predmetov či spájanie obsahovo blízkych predmetov napríklad v oblasti ekologickej, brannej či telesnej výchovy. Na stretnutí vyslovili mnoho podnetných návrhov aj samotní členovia výboru. Všetky tieto pripomienky teraz experti tiež vyhodnotia.

Vzhľadom na veľký počet pripomienok, ktoré boli vznesené počas celého konzultačného procesu od odbornej, ale aj laickej verejnosti, bol stanovený termín za ich zapracovanie do 31. augusta. Po vyhodnotení pripomienok bude známy finálny dokument. Toto znenie dokumentu bude predložené na rokovanie vlády, ako aj opäť do výboru.

Jednotlivé opatrenia sa následne rozpracujú do akčných plánov, ktoré budú obsahovať konkrétne úlohy a ich finančné zabezpečenie, rovnako ako časový rámec realizácie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 24.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť