itretisektor | TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (ďalej len „OGP“) hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (v pôvodnom znení „Independent Reporting Mechanism“) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu OGP na roky 2015 - 2016, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 59 zo dňa 11. februára 2015.

Nezávislá hodnotiaca správa nazerá na implementáciu záväzkov v širšom kontexte a dostupná je na pripomienkovanie v angličtine TU.

Komentáre je možné zasielať na irm@opengovpartnership.org v termíne od 18.05. - 01.06.2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť