itretisektor | TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby vyhlášky k Zákonu o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby vyhlášky k Zákonu o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k tvorbe vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia nového Zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený dňa 10. 05. 2017 (ďalej len „návrh vyhlášky“).

V pripravovanom návrhu vyhlášky sa ustanoví:

a) postup a organizácia zvolania zhromaždenia organizácií príslušnej národnostnej menšiny za účelom voľby kandidátov na členov odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“),

b) možné postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád Fondu,

c) podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií príslušnej národnostnej menšiny na voľbu a menovanie kandidátov na členov odborných rád Fondu a

d) podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady Fondu.

Do prípravy návrhu vyhlášky sa môže vecnými návrhmi zapojiť aj verejnosť.

Kontaktné údaje:

Mgr. Dalibor Maťko

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

sekcia legislatívy a práva, odbor legislatívy

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

e-mail: dalibor.matko@culture.gov.sk

Termín začatia pripomienkového konania sa predpokladá na obdobie máj - jún 2017.

Viac o Zákone o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín sa dočítate TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.05.2017

Zdroj: Slov-lex, www.slov-lex.sk


< Späť