itretisektor | TS: Komunikácia s finančnou správou po novom

TS: Komunikácia s finančnou správou po novom

Už takmer týždeň funguje nová forma elektronickej komunikácie s Finančnou správou. Všetky elektronicky komunikujúce firmy si musia nainštalovať nové komponenty pre podpisovanie dokumentov, ako napr. daňových priznaní. Nový softvér je bezplatný.

Po novom je možné podpisovať dokumenty popri MS Windows aj pri používaní operačných systémov Mac OS, resp. Linux. Rovnako je možné pri podpisovaní využívať viacero webových prehliadačov, okrem Internet Explorer aj Firefox, Chrome, Opera, Edge, Safari.

Z toho dôvodu je potrebné, aby si subjekty zrevidovali svoje softvérové vybavenie a nainštalovali aktuálne verzie potrebných programov, a to najmä aplikáciu D.Launcher, ktorá umožňuje podpisovať dokumenty pri použití iných webových prehliadačov ako Internet Explorer.

Finančná správa vytvorila niekoľko príručiek, ktoré ľuďom inštaláciu uľahčia. Prístupné sú na internetovej stránke Finančnej správy.

Aplikácia D.Launcher je zverejnená na Ústrednom portáli verejnej správy v časti "Informácie pre integrátorov aplikácií pre KEP".

Návod na inštaláciu pod operačným systémom Windows nájdete na portáli finančnej správy v časti "Príručky, návody a videonávody" v dokumente "Inštalačná príručka".

Návod na inštaláciu pod operačným systémom Mac OS X nájdete na portáli finančnej správy v časti "Príručky, návody a videonávody" v dokumente "Sprievodca inštaláciou D.Launcher na Mac OS X".

Návod na inštaláciu pod operačným systémom Linux nájdete na portáli finančnej správy v časti "Príručky, návody a videonávody" v dokumente "Sprievodca inštaláciou D.Launcher na GNU/Linux".

Nové pravidlá pre podpisovanie dokumentov sa týkajú viac ako 70 000 elektronicky komunikujúcich firiem a občanov. Novinka sa netýka tých, ktorí majú s finančnou správou podpísanú dohodu o elektronickej komunikácií a nevyužívajú na podávanie dokumentov kvalifikovaný elektronický podpis. To isté platí aj pre používateľov aplikácií eDane - treba však mať nainštalované aktuálne verzie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.05.2017

Zdroj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


< Späť