itretisektor | TS: Pripomienkovanie dokumentu „Učiace sa Slovensko“ do 15. mája 2017

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pripomienkovanie dokumentu „Učiace sa Slovensko“ do 15. mája 2017

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračuje ešte do 15. mája 2017. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa po konzultácii s autormi dokumentu rozhodlo predĺžiť funkčnosť internetového portálu a online formulára, prostredníctvom ktorého je možné podávať pripomienky k dokumentu.

Ministerstvo a autori dokumentu „Učiace sa Slovensko“ zároveň vyzývajú organizácie, s ktorými sa konali aj samostatné stretnutia pri tzv. okrúhlych stoloch, aby pripomienky, ktoré predostreli na stretnutiach, podali aj písomnou formou prostredníctvom online formulára na webstránke ministerstva.

Všetky doteraz doručené podnety a pripomienky autori začínajú postupne vyhodnocovať. V priebehu najbližších dní zverejnenia na webstránke ministerstva prehľadný dokument, vďaka ktorému si záujemcovia budú môcť všetky pripomienky pohodlnejšie naštudovať.

Do 27. apríla bolo prostredníctvom online formulára zaslaných 2 710 podnetov. Pri každom jednom je možné za daný podnet zahlasovať, čiže ak sa občan alebo organizácia stotožňuje s niektorým z už uvedených návrhov, stačí zaň zahlasovať.

K materiálu sa môže vyjadriť aj laická verejnosť – prostredníctvom online formulára alebo osobne. Ministerstvo zorganizovalo aj verejné diskusie s autormi, ktoré boli dostupné pre širokú verejnosť. Ministerstvo zverejnilo aj sériu krátkych videí priamo s autormi, ktoré majú vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu.

Pripomienkovanie malo byť pôvodne ukončené koncom apríla, avšak termín sa predlžuje do 15. mája 2017, aby bolo možné zakomponovať prostredníctvom online formulára aj pripomienky profesijných a stavovských organizácií z prebiehajúcich odborných okrúhlych stolov.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť