itretisektor | TS: Predbežné vyhodnotenie prieskumu dopytu po otvorených údajoch a aplikačných rozhraniach organizácií verejnej správy
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Predbežné vyhodnotenie prieskumu dopytu po otvorených údajoch a aplikačných rozhraniach organizácií verejnej správy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") realizoval v termíne 16. -31.03.2017 prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum bol realizovaný na základe plnenia úlohy B.8 a B.14 Uznesenia vlády SR č. 104/2017 k Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019.

Predbežné výsledky si viete prečítať na tomto mieste:

Výsledky prieskumu - pracovná verzia

Dokument je pracovnou verziou a slúži ako prvotný podklad k diskusii s dotknutými organizáciami v nasledujúcich oblastiach:

spätná väzba, či bolo správne identifikované gestorstvo jednotlivých dát a aplikačných programových rozhraní;

 • možnosti zverejnenia požadovaných dát v súlade s platnou legislatívou;
 • zadefinovanie spolupráce medzi ÚSV ROS, dotknutými organizáciami a účastníkmi prieskumu v rámci dialógu o prioritnom zverejňovaní identifikovaných dát.

Po prebehnutej diskusii budú výsledky prieskumu oficiálne sprostredkované dotknutým organizáciám so žiadosťou o prioritné zverejnenie.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


< Späť