itretisektor | TS: Analýza zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií za rok 2016
 • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

  Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Analýza zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií za rok 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vypracoval Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií. Analýza vznikla v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019„Analyzovať a vyhodnocovať predbežné informácie a správy o účasti verejnosti v rámci legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov.“

V období od 5. júna do 31. decembra 2016 sme monitorovali a vyhodnocovali zverejňovanie správ o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a predbežné informácie. Aplikačnú prax sme hodnotili na základe týchto kritérií:

 • Zverejňovanie správy o účasti verejnosti:

 1. Dodržiavanie zákonnej povinnosti
 2. Deklarovaná miera zapojenia
 3. Forma zverejnenej správy o účasti verejnosti
 • Zverejňovanie predbežnej informácie:
 1. Lehota medzi zverejnením predbežnej informácie a začatím medzirezortného pripomienkového konania
 2. Spôsob zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu

Výsledné zistenia spolu s odporúčaniami na zlepšenie praxe nájdete v tomto dokumente: 


< Späť