itretisektor | TS: Analýza zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií za rok 2016
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Analýza zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií za rok 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vypracoval Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií. Analýza vznikla v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019„Analyzovať a vyhodnocovať predbežné informácie a správy o účasti verejnosti v rámci legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov.“

V období od 5. júna do 31. decembra 2016 sme monitorovali a vyhodnocovali zverejňovanie správ o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a predbežné informácie. Aplikačnú prax sme hodnotili na základe týchto kritérií:

 • Zverejňovanie správy o účasti verejnosti:

 1. Dodržiavanie zákonnej povinnosti
 2. Deklarovaná miera zapojenia
 3. Forma zverejnenej správy o účasti verejnosti
 • Zverejňovanie predbežnej informácie:
 1. Lehota medzi zverejnením predbežnej informácie a začatím medzirezortného pripomienkového konania
 2. Spôsob zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu

Výsledné zistenia spolu s odporúčaniami na zlepšenie praxe nájdete v tomto dokumente: 


< Späť