itretisektor | TS: Príďte diskutovať so zástupcami MNO o Zákone o whistleblowers
 • Dotačné programy Ministerstva práce

  finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
 • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

  spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Príďte diskutovať so zástupcami MNO o Zákone o whistleblowers

Dňa 5. apríla 2017 o 15:00 organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len „FSEV UK“) v Bratislave diskusiu na tému: „Dva roky existencie zákona o whistleblowers. Čo ukázala jeho aplikačná prax?“ Diskusia sa uskutoční v priestoroch FSEV UK na adrese Mlynské luhy 4, Bratislava.

Funkčný zákon o whistleblowers je nesmierne dôležitý pre zdravú, zodpovednú a otvorenú spoločnosť. Je jedným z hlavných pilierov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Aj preto sme sa v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 zaviazali systematicky zvyšovať povedomie širokej verejnosti v tejto oblasti.

Diskusie sa zúčastnia zástupcovia organizácií, ktoré sa téme venujú v rôznych aspektoch, a teda:

 • Michal Cenkner zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva,
 • Barbora Tholtová z Transparency International Slovensko,
 • Marianna Leontiev z Nadácie Zastavme korupciu,
 • Iveta Ferčíková z ÚSV ROS.
Pozvánku nájdete na tomto mieste

Krátku rešerš o tom čo upravuje zákon o whistleblowers (Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti) si môžete prečítať na tomto mieste


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 31.03.2017


< Späť