itretisektor | TS: Ako zvýšiť transparentnosť poskytovaných verejných zdrojov?
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Ako zvýšiť transparentnosť poskytovaných verejných zdrojov?

Ako zvýšiť transparentnosť poskytovaných verejných zdrojov?

Začiatkom roka 2016 bola spustená webová aplikácia na zverejňovanie informácií o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Švajčiarskom finančnom mechanizme a dotačných schémach zo štátneho rozpočtu SR – tzv. modul dotačných schém: https://data.gov.sk/dotacie .

Do modulu dotačných schém boli zatiaľ pilotne nahraté dáta za rok 2015. Po vyhodnotení zverejnených dát a funkcionalít webovej stránky je zrejmé, že je potrebné rezortom nadefinovať minimálny rozsah a štruktúru zverejňovaných dát. 

Vyjadrite sa v krátkom a jednoduchom dotazníku, o aké údaje o poskytovaných zdrojoch máte záujem, aby boli zverejňované - ak údaj chcete, stačí kliknúť na "áno": https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOj94-ZyFtwRiK3f…/viewform


< Späť