itretisektor | TS: Pomôžte zlepšiť financovanie Vašich organizácií!
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Pomôžte zlepšiť financovanie Vašich organizácií!

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „Úrad“) pozýva mimovládne neziskové organizácie ako aj ostatné subjekty pôsobiace v neziskovom sektore na pracovný workshop o spôsoboch financovania mimovládnych neziskových organizácií ako aj všeobecne prospešných aktivít.

Úrad pokračuje vo svojich aktivitách dotýkajúcich sa financovania MNO a tak Vás pozýva na sériu neformálnych workshopov v: 

  • Košiciach 16.3.2017
  • Banskej Bystrici 23.3.2017
  • Bratislave 6.4.2017

vždy od 14:00 do 18:00, konkrétne miesto bude upresnené - REGISTRAČNÝ FORMULÁR TU:

Cieľom týchto workshopov je pozbierať názory, vypočuť si všetky komplikácie, nejasnosti, návrhy a problémy, ktoré máte pri rôznych zdrojoch financovania vašich organizácií a aktivít. 

Na workshopy je pozvaný každý, kto je ochotný aktívnym spôsobom prispieť vlastnými skúsenosťami, poznatkami a nápadmi k zlepšeniu finančného prostredia neziskových organizácií. Úrad hľadá otvorenú komunikáciu všetkých prekážok, s ktorými sa stretávate pri každodennom získavaní verejných či súkromných zdrojov pre vaše organizácie. Zároveň prosí, aby si všetci zaregistrovaní účastníci si v rámci prípravy na workshopy pozreli predbežnú štruktúru finančných zdrojov pre neziskové organizácie - v tejto štruktúre plánuje diskusiu na workshopoch viesť.

Workshopy budú vedené veľmi neformálne, cieľom je otvorená a aktívna diskusia - nie však individuálne poradenstvo, či hľadanie riešení.

Získané poznatky z workshopov bude Úrad počas apríla 2017 sumarizovať, štruktúrovať a následne na riešenie identifikovaných problémových oblastí vytvorí zmiešané pracovné skupiny (verejná správa občianska spoločnosť), do ktorých vás následne pozve. 

V prípade, že sa workshopov nemôžete zúčastniť, alebo by ste chceli vopred vyjadriť vaše názory, námety a skúsenosti, môžete ich zaslať e-mailom na milan.andrejkovic2@minv.sk


Zdroj: Úrad splnomocnecna vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 18.02.2017 


< Späť