itretisektor | TS: Uskutočnilo sa 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Uskutočnilo sa 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

Dňa 23. januára 2017 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. 

Hlavnými bodmi tohto zasadnutia boli:

 • analýza financovania športu spojená s novelizáciou Zákona o športe 
 • financovanie športu na rok 2017 - výpočet príspevku uznanému športu
 • prerokovanie návrhu nariadenia vlády SR o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk a zásadných pripomienok riaditeľov jednotlivých stredísk
 • informácia o splnení podmienok jednotlivých športových organizácií na spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať TU. 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spracované dňa 06.02.2017< Späť