itretisektor | TANS: Tlačová správa k stretnutiu medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TANS: Tlačová správa k stretnutiu medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda

Centrálny portál pre neziskový sektor si Vám dovoľuje priniesť tlačovú správu k stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo začiatkom tohto týždňa medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky financovania neziskového sektora. Obe strany na stretnutí potvrdili platnosť memoranda, ktoré podpísali 5.mája 2015. Dobrou správou je, že prijímateľom 2% bude v histórii asignovania výnosu dane z príjmov poukázaný tento rok najväčší obnos peňazí.

Tretí sektor získal podľa predstaviteľov MF SR vlani z asignovania výnosu dane z príjmov za rok 2015 celkovo 61,6 milióna eur, čo je nárast oproti roku 2014 o 7 mil. eur. Jedným z hlavných dôvodov rastu je vyšší výber daní, stabilizácia 2% dane práve cez podpísané Memorandum a zvyšujúca sa dôvera ľudí v tento inštitút. Aj keď sa v súčasnosti ešte čaká na kompletné vyhodnotenie zo strany Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v zásade už teraz je zrejmé, že prijímateľom 2% bude v histórii asignovania výnosu dane z príjmov poukázaný najväčší obnos finančných prostriedkov. 

Firmy a podnikatelia podporili zo svojich daní neziskové organizácie sumou 34,6 mil. eur a od fyzických osôb získali zhruba 27 mil. eur. 

Pri tejto príležitosti hovorili signatári Memoranda aj o celkovej dôležitosti výmeny a vzájomného vyhodnocovania dát, ktoré mechanizmus 2% prináša. Cieľom je vyššia transparentnosť a efektivita výnosov asignácie, v prvom rade kvôli dopadu týchto financií na oblasti verejnej prospešnosti, ako aj pre možnosť mechanizmus vylepšovať a rozvíjať jeho význam pre slovenskú občiansku spoločnosť. 

Obe strany sa dohodli aj na začatí odborných konzultácií k režimu zdaňovania respektíve nezdaňovania jednotlivých príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na účely podnikania. Ide najmä o príjmy z majetku, nájomného, reklamy, a inej zárobkovej činnosti. Dôvodom je podpora niektorých činností neziskových organizácií. 

Na záver rokovania obe strany diskutovali o aktuálnej situácií pokiaľ ide o spustenie charitatívnej lotérie. Minister financií a signatári Memoranda sa dohodli na začatí vzájomných konzultácií ohľadom nájdenia mechanizmu na jej spustenie v prostredí Slovenskej republiky. 

Kontakt:

JUDr. Peter Haňdiak – 0905 611 868

Ing. Alexandra Gogová (riaditeľka tlačového odboru MFSR) – 02/5958 1111 


Tlačová agentúra neziskového sektora, 01.02.2017


< Späť