itretisektor | TS: Posledný deň na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

TS: Posledný deň na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Daňovým subjektom používajúcim motorové vozidlo na výkon podnikateľskej činnosti zostáva na podanie daňového priznania posledný deň!

Finančná správa vychádza v ústrety všetkým, ktorí majú záujem daňové priznanie podať osobne na daňovom úrade, a z toho dôvodu dnes mimoriadne predlžuje dobu úradných hodín daňových úradov v celej Slovenskej republike, a to až do 18:00 hod. Z rovnakého dôvodu bude call centrum finančnej správy v prevádzke až do 24:00 hod. Telefónny kontakt na call centrum je 048/431 72 22.

Pre daň z motorových vozidiel platí predčíslie 501163, ktoré je rovnaké pre každý daňový úrad v každom kraji. Kód IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice. Daňový subjekt si ho vygeneruje sám, pričom môže využiť pomôcku zverejnenú na portáli Finančnej správy v časti „Najčastejšie otázky - Zákon o dani z motorových vozidiel“.

Daňovníkom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
  • ako držiteľa vozidla má v doklade zapísanú svoju organizačnú zložku. (V prípade, že držiteľom zapísaným v doklade vozidla je organizačná zložka, daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej táto organizačná zložka patrí.),
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá už zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá toto vozidlo nepoužíva na podnikanie,
  • je zamestnávateľom, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla nepoužívaného na podnikanie.

Daňové priznanie je potrebné podať na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. V rámci jedného daňového priznania sa uvádzajú všetky vozidlá, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel. Vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel je takisto k dispozícii na portáli Finančnej správy, konkrétne v časti „Vzory tlačív“.

Platitelia DPH zasielajú daňové priznanie výhradne elektronicky, ostatné subjekty môžu využiť aj formu osobného alebo poštového doručenia. V prípade, že daňovník chce daňové priznanie podať elektronicky, nesmie zabúdať, že musí byť registrovaný a prihlásený na portáli Finančnej správy a registrovaný na daňovom úrade. Zároveň musí mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom alebo musí disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „príloha č. 1“). Jej hodnota sa odvíja v prípade osobných automobilov od centimetrov kubických, v prípade elektromobilov od kilowattov za hodinu a v prípade nákladných áut od celkovej hmotnosti a počtu náprav.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 31.01.2017

Zdroj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


< Späť