itretisektor | TANS: Stanovisko MVSR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Stanovisko MVSR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii

Tlačová agentúra neziskového sektora požiadala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo vnútra SR“) o stanovisko k pripravovanému zákonu o Centrálnom registri mimovládnych neziskových organizácii ako aj k ďalším nelegislatívnym všeobecným materiálom z oblasti neziskového sektora a občianskej spoločnosti.

Zaujímali nás nasledovné otázky:

  1. V akom štádiu sa návrh zákona o centrálnom registri neziskových organizácií nachádza?
  2. Kedy bude jeho paragrafové znenie posunuté do medzirezortného pripomienkového konania?
  3. V akom štádiu sa nachádzajú navrhované znenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 a Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 (ďalej len „Akčné plány“)?
  4. Kedy budú predložené na rokovanie vlády SR?

Ministerstvo vnútra SR nám poskytlo nasledujúce stanovisko:

Návrh Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií sa už nachádza v legislatívnom procese, pričom aktuálne bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/21. Medzirezortné pripomienkové konanie je v súlade s informáciami v predbežnej informácii plánované na február 2017

V roku 2016 boli pripravené návrhy oboch uvedených akčných plánov, následne prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie a po jeho uzavretí boli oba akčné plány pripravené na predloženie na rokovanie vlády SR. Predloženie oboch akčných plánov na rokovanie vlády pripravujeme.

Stanovisko bolo poskytnuté tlačovým odborom Ministerstva vnútra SR, dňa 26. januára 2017.

Tlačová agentúra neziskového sektora už len dodáva, že Vám už čoskoro ako prvá prinesie paragrafové znenie návrhu zákona o centrálnom registri MNO spolu s jeho dôvodou správou.

Nakoľko Zákon o centrálnom registri MNO bude pre neziskový sektor predstavovať jeden z kľúčových zákonov, pričom už vo februári 2017 sa predpokladá začatie medzirezortného pripomienkové konania k tomuto zákonu, môžu užívatelia ale aj široká verejnosť zasielať svoje postrehy, návrhy a pripomienky Centrálnemu portálu pre neziskový sektor na adresu – office@1snsc.sk. Centrálny portál pre neziskový sektor zozbiera všetky požiadavky a tie ako reprezentant neziskovej spoločnosti na Slovensku predloží vo forme pripomienok v rámci MPK.

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 26.01.2017


< Späť