itretisektor | TS: Výzva na predkladanie návrhov do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Výzva na predkladanie návrhov do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na predloženie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „Reprezentatívny zoznam“) a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „Zoznam“).

Návrhy môžu predkladať okrem fyzických osôb aj právnické osoby ako občianske združenia, nadácie, mimovládne organizácie, či rôzne kultúrne a spoločenské inštitúcie.

Reprezentatívny zoznam predstavuje súpis významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Zápis do reprezentatívneho zoznamu je prejavom uznania pre spoločnosť, komunitu, či jednotlivcov, zároveň dochádza k podpore kultúrnej rozmanitosti a tvorivosti. Súčasťou Reprezentatívneho zoznamu sú napríklad fujara, čičmianske ornamenty, terchovská muzika, či horehronský viachlasý spev.

Zápisom do Zoznamu sa dostane uznania rôznym mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré v značnej miere prispievajú k zvyšovaniu a prehlbovaniu ochrany a ďalšieho rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Takýto zápis má navyše aj popularizačný charakter, čo znamená, že zapísané aktivity môže oceniť aj široká verejnosť. V Zozname je evidovaný zatiaľ len jeden zápis - Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby.

Ďalšie prvky budú slávnostne vyhlásené v marci tohto roku. Nominácie je potrebné vypracovať podľa kritérií uverejnených na webovej stránke http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6083, a následne poslať poštou do 31. marca 2017 (rozhodujúci bude dátum poštovej pečiatky) na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31

853 08 Bratislava

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 25.01.2017

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk


< Späť