itretisektor | TS: Obnovenie prístupu do vedeckých databáz do konca týždňa
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Obnovenie prístupu do vedeckých databáz do konca týždňa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky garantuje zabezpečenie prísunu finančných prostriedkov určených na prístup do vybraných databázových kolekcií pre vedcov.

Z toho dôvodu sa dňa 17. januára 2017 stretli predstavitelia Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) a výhradní zástupcovia poskytovateľov vedeckých databáz. Na spoločnom stretnutí diskutovali o zabezpečení prístupu do vedeckých databáz formou záväznej garancie. Výsledkom diskusie bolo odsúhlasenie výslednej dohody o znení a akceptovaní tejto garancie.

Aj na základe predbežných dohovorov sa poskytovatelia zaviazali obnoviť prístupy do vedeckých databáz najneskôr do konca tohto týždňa, t.j. do 22. januára 2017.

Následne po ukončení riadneho procesu verejného obstarávania má dôjsť k podpísaniu licenčných zmlúv s dodávateľmi a rovnako aj k úhrade požadovaných platieb. Prístupy do databáz zostanú v rámci tohto prechodného obdobia zachované.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 19.01.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť