itretisektor | TS: Obnovenie prístupu do vedeckých databáz do konca týždňa
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Obnovenie prístupu do vedeckých databáz do konca týždňa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky garantuje zabezpečenie prísunu finančných prostriedkov určených na prístup do vybraných databázových kolekcií pre vedcov.

Z toho dôvodu sa dňa 17. januára 2017 stretli predstavitelia Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) a výhradní zástupcovia poskytovateľov vedeckých databáz. Na spoločnom stretnutí diskutovali o zabezpečení prístupu do vedeckých databáz formou záväznej garancie. Výsledkom diskusie bolo odsúhlasenie výslednej dohody o znení a akceptovaní tejto garancie.

Aj na základe predbežných dohovorov sa poskytovatelia zaviazali obnoviť prístupy do vedeckých databáz najneskôr do konca tohto týždňa, t.j. do 22. januára 2017.

Následne po ukončení riadneho procesu verejného obstarávania má dôjsť k podpísaniu licenčných zmlúv s dodávateľmi a rovnako aj k úhrade požadovaných platieb. Prístupy do databáz zostanú v rámci tohto prechodného obdobia zachované.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 19.01.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť