itretisektor | TS: Už len dva týždne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Už len dva týždne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Daňovým subjektom používajúcim motorové vozidlo na výkon podnikateľskej činnosti zostáva na podanie daňového priznania čas len do konca tohto mesiaca, termín na podanie je totiž stanovený na 31. januára 2017.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky upozorňuje všetky daňové subjekty aby sa vyvarovali najčastejšie sa vyskytujúcim chybám, ako napr.:

 • daňový subjekt podá daňové priznanie, ale nezaplatí daň alebo zaplatí daň, pričom nepodá daňové priznanie,
 • v rámci podania daňového priznania elektronickou formou dôjde k nadbytočnému viacnásobnému podaniu daňového priznania,
 • v daňovom priznaní daňový subjekt uvedie nesprávne vypočítanú predpokladanú daň z ktorej sa vypočítajú preddavky,
 • daňový subjekt nemá vedomosť o svojej povinnosti platiť preddavky zo zákona (výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
 • pri identifikácii platby daňový subjekt nesprávne uvádza základné číslo účtu (pridelené správcom dane), predčíslie bankového účtu (pre daň z motorových vozidiel ním je 501163), IBAN (daňový subjekt si ho z predčíslia účtu a základného účtu vygeneruje sám pomocou Portálu finančnej správy – časť "Platenie daní"),
 • daňové priznanie je vyplnené neúplne alebo nesprávne, napr. chýba podpis, dátum, absentuje vyplnenie niektorých súčtových riadkov, nesprávne je zaokrúhlená daň alebo uvedené ročné sadzby dane.

Daňové subjekty si môžu všetky aktuálne informácie overiť aj na Portáli finančnej správy – časť „Daň z motorových vozidiel.“

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.01.2017

Zdroj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


< Späť