itretisektor | TS: Výhodnejšie študentské pôžičky

TS: Výhodnejšie študentské pôžičky

Fond na podporu vzdelávania každoročne obdrží množstvo žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov, pričom vyhovie približne len polovici z takýchto žiadostí.

Novelou zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov účinnou od 01. januára 2017 (ďalej len „novela zákona“) sa pôžičky pre študentov stali výhodnejšími, nielen vďaka zníženému maximálnemu úroku na úroveň 4%, ale aj vďaka opatreniu o uprednostňovaní sociálne najslabších žiadateľov.

Dôležitou novinkou je rozšírenie okruhu žiadateľov o pôžičku. Po novom totiž budú môcť takúto finančnú výpomoc požadovať aj vysokoškolskí učitelia, mladí výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci na vysokých školách do 35 rokov. Podľa doterajšej právnej úpravy boli oprávnení len študenti vysokých škôl na všetkých stupňoch štúdia, pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve, či odborní zamestnanci v regionálnom školstve. Uvedení pedagógovia a študenti by navyše mali mať k dispozícii na výber viacero termínov na podanie žiadosti o pôžičku.

Zvýhodnení budú aj absolventi vysokých škôl, ktorí si nájdu zamestnanie v Slovenskej republike. Ak si absolvent nenájde zamestnanie do 5 rokov do skončenia štúdia na vysokej škole, odpustí sa mu časť nesplatenej pôžičky, a to o jedno percento za každý jeden rok vykonávania zárobkovej činnosti.

Fond na podporu vzdelávania má každý rok k dispozícii sumu vo výške viac ako 5 miliónov EUR, pričom Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prisľúbil túto čiastku počas najbližších troch rokov zvyšovať každý rok o 2,5 milióna EUR.


Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.01.2017

Zdroj: Fond na podporu vzdelávania, www.fnpv.sk


< Späť