itretisektor | TS: PDF tlačivá k jednotlivým daňovým priznaniam
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: PDF tlačivá k jednotlivým daňovým priznaniam

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, ktoré si môžu daňovníci bezplatne stiahnuť v editovateľnom PDF formáte a vyplniť ich priamo na svojom počítači. Vzory jednotlivých daňových priznaní môžete nájsť TU.

Oproti minulému roku nedošlo k žiadnej zmene vo vzoroch priznania. Daňovníci tak majú na výber aj iné zdroje tlačiva. Editovateľný vzor priznania v PDF je určený na písomné podanie správcovi dane, po vyplnení ktorého ho daňovník vytlačí a doručí správcovi dane (osobne alebo prostredníctvom pošty). Odporúča sa použiť ho napríklad pri obsiahlejšom a opakovanom vypĺňaní údajov.

Pokiaľ ide o elektronickú komunikáciu medzi daňovníkom a správcom dane, a teda aj samotné podanie elektronického priznania, tak na tieto účely je vybudovaný informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM – www.dcom.sk). K dispozícii je však aj Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), prostredníctvom ktorého komunikácia prebieha formou vytvorenej schránky občana a elektronického občianskeho preukazu.

V závere už len upozorňujeme, že samotný termín na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je v prípade nadobudnutej nehnuteľnosti, predanej nehnuteľnosti počas roka 2016 alebo k iným skutočnostiam súvisiacich so vznikom, zmenou alebo zánikom daňovej povinnosti, je do konca tohto mesiaca, t.j. do 31.1.2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.01.2017

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, www.finance.gov.sk


< Späť