itretisektor | TS: Dunajská stratégia - National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Dunajská stratégia - National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s – Foster Europe, Foundation for strong European Regions a Danube Civil Society Forum (DCSF) zrealizovali dňa 21.10.2016 v Bratislave informačný workshop s názvom Dunajská stratégia – National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region.

Cieľom workshopu bolo odprezentovať, čo je to Dunajská stratégia, aký má význam pre Slovenskú republiku, predstaviť osoby a inštitúcie zodpovedné za koordináciu Dunajskej stratégie, resp. jej prioritných oblastí na Slovensku a súčasne aj vysvetliť, akým typom organizácií a aktivít môže Dunajská stratégia pomôcť. Taktiež predstaviť účastníkom a pozvať ich na medzinárodnú konferenciu Danube Participation Day, ktorá bola naplánovaná na 2. a 3. novembra 2016 taktiež v Bratislave.

Po úvodných slovách zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vystúpil Stefan August Lütgenau z Foster Europe , DCSF s prezentáciou Dunajskej stratégie z medzinárodného pohľadu, vysvetlil je základné princípy a fungovanie a súčasne poukázal na celý proces jej tvorby a prijímania v minulosti. 

Následne František Koločány z Úradu vlády SR predstavil fungovanie a zodpovednosť Úradu vlády SR ako národného koordinátora Dunajskej stratégie na Slovensku, ale aj voči zahraničiu.

Zástupcovia 3 prioritných oblastí ( P.A. 4 Kvalita vody – Andrea Vranovská; P.A. 7 Rozvoj vedomostnej spoločnosti – Štefan Chudoba; P.A. 9 Rozvoj ľudských kapacít – Lucia Auxtová a Drahuša Kalmanová) odprezentovali svoje prioritné oblasti, hlavné ciele a plánované aktivity spolu s možnosťami, ktoré majú mimovládne neziskové organizácie pri zapájaní sa a spolupráci pri napĺňaní cieľov prioritných oblastí. 

Na záver workshopu prebehla diskusia, ktorá sa okrem vyjasňovania si reálnych možností zapojenia sa do Dunajskej stratégie týkala aj možností financovania týchto aktivít. Otázky aj odpovede jasne poukázali na to, že Dunajská stratégia je v občianskej spoločnosti pomerne neznámou témou a je potrebná veľmi intenzívna komunikácia a rozvíjanie vzájomných vzťahov na to, aby mohla byť úspešne implementovaná so zapojením aktérov občianskej spoločnosti. 

Workshopu sa zúčastnilo okolo 40 účastníkov z verejnej správy aj občianskej spoločnosti.


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 20.12.2016


< Späť