itretisektor | TS: Oznam o možnosti zapojenia sa do projektov Európskeho zboru solidarity
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Oznam o možnosti zapojenia sa do projektov Európskeho zboru solidarity

Európsky zbor solidarity (European Solidarity Corps, ESC) je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá má mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov poskytnúť možnosť pomáhať mimovládnym organizáciám, miestnym orgánom alebo súkromným spoločnostiam pri zvládaní náročných situácií v celej Európskej únii, napríklad:

 • pri obnove obcí po prírodných katastrofách,
 • pri riešení sociálnych problémov, ako sú sociálne vylúčenie, chudoba, zdravotné a demografické výzvy,
 • pri prijímaní a integrácii utečencov.

Uvedená iniciatíva je zameraná hlavne na tých mladých ľudí, ktorí majú odhodlanie a ochotu venovať časť svojho života pomoci iným. Mladí ľudia tu môžu získať zručnosti a skúsenosti (vrátane jazykových), ktoré môžu byť pre nich užitočné pri hľadaní svojho budúceho zamestnania alebo pri zvažovaní svojho ďalšieho vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Európsky zbor solidarity je otvorený aj širokému okruhu organizácií, ktoré sa môžu prostredníctvom tejto iniciatívy zapojiť do realizácie projektov, v rámci ktorých budú pre realizáciu svojich projektov hľadať potenciálnych dobrovoľníkov, pracovníkov alebo stážistov.

Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť alebo zaregistrovať, sa dočítate na: 

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_sk

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_sk.htm

https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_sk


Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 19.12.2016 


< Späť