itretisektor | TS: Karpatská nadácia otvorila 2 grantové výzvy pre celé východné Slovensko

TS: Karpatská nadácia otvorila 2 grantové výzvy pre celé východné Slovensko

PODPORA REGIÓNU SA STÁVA ŠTARNDARDOM ZODPOVEDNE PODNIKAJÚCICH FIRIEM NA VÝCHODNOM SLOVENSKU. Nadačný fond Karpatskej nadácie podporí zámery aktívnych komunít v regióne sumou 36 000 Eur.

Košice, 15. november 2016 – Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou dnes otvoril 2. ročníky grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región. Programy podporia verejne prospešné rozvojové projekty neziskových organizácií ale aj aktívnych neformálnych skupín z košického a prešovského kraja.

Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií a jednotlivcov s aktívnym zapojením zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. V rámci výzvy 2017 programu Getrag pre ľudí bude na túto prioritu prerozdelených 15 000 EUR.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v oblasti bezpečnosti, mobility, environmentálneho vzdelávania, rozvoja a zodpovednosti u detí a mládeže. V rámci výzvy 2017 bude prerozdelených 21 600 EUR.

„Sme radi, že náš firemný partner spoločnosť GETRAG FORD Transmissions, s.r.o. sa po minuloročnom prvom ročníku rozhodol pokračovať v tejto forme podpory regiónu, v ktorom žijú a pracujú jej zamestnanci. Veríme, že návratnosť takejto “investície“ bude prínosom, nielen pre podporené komunity ale aj pre zamestnancov a spoločnosť ako takú,“ hovorí riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 13. januára 2017.

„Je pre nás inšpirujúce vidieť nadšenie a nápady, s ktorými sa organizácie a jednotlivci zapájajú do našich výziev. Tešíme sa na nový ročník programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región, a veríme, že sa nám podarí prostredníctvom nich vytvoriť nové partnerstvá a spoločne podporiť región, v ktorom žijeme a pôsobíme,“ dodáva Ivica Fetkovičová, Interná a externá komunikácia spoločnosti GETRAG FORD Transmissions, s.r.o.

Všetky informácie o výzve a grantových programoch sú uvedené na www.karpatskanadacia.sk.

Zdroj: Karpatská nadácia

Spracované dňa 18.11.2016


Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 22 rokov. Od roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1 milióna EUR.

GETRAG je najväčší svetový autonómny dodávateľ prevodovkových systémov do osobných a úžitkových vozidiel. Spoločnosť GETRAG so sídlom v nemeckom Untergruppenbachu vyvíja a vyrába prevodovky a hnacie mechanizmy pre významné automobilové trhy v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Produktové portfólio zahŕňa manuálne, automatizované manuálne a dvojspojkové prevodovky. Getrag zároveň ponúka rad hybridizačných a elektrifikovaných prevodoviek. Spoločnosť založená v roku 1935 ako rodinný podnik dnes spája kreatívnu pevnosť svojich koreňov s možnosťami a flexibilitou globálnej korporácie. So svojimi 23 závodmi a približne 13 500 zamestnancami na celom svete je svojim zahraničným zákazníkom vždy nablízku. 


< Späť