itretisektor | TS: Kontrolujte si elektronické schránky
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Kontrolujte si elektronické schránky

Ak ste si aktivovali Vašu zriadenú elektronickú schránku, majte na pamäti, že od 01. novembra 2016 Vám súdy doručia písomné zásielky len do tejto schránky. Rovnakým spôsobom budú doručované aj písomnosti Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ste si pravidelne kontrolovali poštu v elektronickej schránke, v opačnom prípade sa môže stať, že zmeškáte dôležitú lehotu pre uplatnenie svojho práva, napr. lehotu na podanie odvolania voči rozsudku.

Význam elektronických schránok spočíva v zavedení nového spôsobu komunikácie občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci, ktorá by po novom mala byť efektívnejšia a rýchlejšia. Súdy budú do elektronických schránok zasielať rozhodnutia (napr. rozsudok alebo platobný rozkaz), žiadosti (napr. o doplnenie skutkových tvrdení), vyjadrenia, či stanoviská. Doručenie písomnosti do elektronickej schránky má rovnaké účinky ako doručenie tzv. klasickou poštou formou vloženia obálky s písomnosťou do poštovej schránky. Po doručení rozsudku do elektronickej schránky a po jeho prečítaní alebo uplynutím lehoty uloženia, začína plynúť lehota na podanie opravného prostriedku.

Povinnosť súdov doručovať písomnosti do elektronickej schránky od 01. novembra 2016 sa však uplatňuje len voči aktivovaným elektronickým schránkam. Fyzické osoby musia o takúto aktiváciu požiadať, v opačnom prípade ostáva pre tieto osoby zachovaná komunikácia tzv. klasickou poštou. Právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri sa elektronická schránka aktivuje automaticky dňom 01. januára 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.11.2016

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.justice.gov.sk


< Späť