itretisektor | TS: Neziskovky dostali viac ako 57 miliónov eur v podobe 2%
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Neziskovky dostali viac ako 57 miliónov eur v podobe 2%

Tisícky mimovládnych neziskových organizácií majú už na svojich účtoch viac ako 57 miliónov EUR. Ide o finančné prostriedky, ktoré sa im rozhodli poukázať fyzické osoby a podnikatelia vo svojich daňových priznaniach podaných za daň z príjmov za rok 2015.

Právnické a fyzické osoby v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným prijímateľom 2% (v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení; dalej len "ZDP") venovať zhruba 57 231 179,25 EUR zo svojich daní. Hoci sa táto suma ešte do konca roka zvýši, už teraz je jasné, že celkovo bude prijímateľom 2% poukazovaný oproti minulému roku väčší obnos finančných prostriedkov.

Kompletné vyhodnotenie je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) povinné zverejniť do konca januára 2017. Počas januára budúceho roka budú zároveň prijímateľom 2% zasielané aj oznamy o darcoch. Uvedenú novinku prináša novela zákona č. 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ZDP, ktorá umožní FR SR (po súhlase daňovníka) zverejniť základné údaje, avšak bez výšky darovanej sumy. Viac k novej úprave sme písali TU. 

V oznámení by mali byť nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko (FO), resp. obchodné meno alebo názov (PO),
 • trvalý pobyt, resp. sídlo,
 • právna forma v prípade PO.

Kompletný zoznam organizácií, ktoré sa tento rok uchádzali o peniaze občanov a firiem bude možné nájsť na webovej stránke portálu Finančnej správy SR, v časti Zoznam prijímateľov z Notárskej komory Slovenskej republiky. 


Zdroj: Finančná správa SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


< Späť