itretisektor | TS: PRVÝKRÁT AJ NA SLOVENSKU, MyMachine Slovakia - ROZVÍJAME KREATÍVNY POTENCIÁL REGIÓNU
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: PRVÝKRÁT AJ NA SLOVENSKU, MyMachine Slovakia - ROZVÍJAME KREATÍVNY POTENCIÁL REGIÓNU

Karpatská nadácia spúšťa inovatívny medzinárodný vzdelávací program MyMachine, ktorým chce prispieť k rozvoju regiónu a popularizácii technických smerov vzdelávania prostredníctvom rozvoja kreativity na školách.

Od detskej kresby k skutočnému technickému riešeniu. Pozývame Vás sledovať tento jedinečný program, ktorý začína kresbou, modelovaním, jednoducho zhmotnením detských nápadov na 4 základných školách na východnom Slovensku.

Základná škola, Májové námestie 1, Prešov – 3.10.2016 od 8:00 – 11:00

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice – 4.10.2016 od 8:00 – 11:00

Základná škola, Krosnianska 4, Košice – 6.10.2016 od 8:00 – 11:00

Základná škola s materskou školou Kapušany, Prešov – 7.10.2016 od 8:00 do 11:00

Kreatívnym procesom budú deti sprevádzať študenti Technickej univerzity v Košiciach z Fakulty umení- Katedra dizajnu a zo Strojníckej fakulty- Katedra výrobnej techniky.

Detské sny budú pod supervíziou vysokoškolských študentov zostrojené na 4 stredných odborných školách.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Stredná odborná škola Košice-Šaca

Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Program vyvrcholí zostrojením jednotlivých strojov, mašiniek a záverečnou výstavou na konci školského roka. O priebehu, ako aj zaujímavých podujatiach Vás budeme priebežne informovať a budeme veľmi radi, ak sa stanete ambasádormi tohto ambiciózneho, inovatívneho programu – MyMachine Slovakia.

Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Petreková

Kontakt: 0908 577 432, jana.petrekova@karpatskanadacia.sk

OD DETSKÝCH SNOV K SKUTOČNÝM VYNÁLEZOM

MyMachine je program na podporu detskej tvorivosti, ktorý dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Naším poslaním je združovanie detí na základných školách so študentami vysokých škôl a žiakmi technických stredných škôl. Podporujeme budovanie kľúčových kompetencií (práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť….) na všetkých úrovniach vzdelávania. V procese tvorby sa na úrovni jednotlivca rešpektuje talent každého, podporuje sa podnikateľský duch a otvorený systém vzdelávania orientovaný na STE(A)M – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. Na systémovej úrovni sa program podieľa na zmene súčasného vzdelávacieho systému tak, aby dokázal spĺňať nové požiadavky doby na študentov.

Veríme, že kreatívny potenciál má každý z nás, a preto dúfame, že MyMachine Slovakia bude úspešne pomáhať deťom a mladým ľuďom svoju tvorivosť nielen objaviť, ale aj v budúcnosti využívať, a tak spoločne rozvíjať náš región. 


< Späť