itretisektor | TS: V cudzích topánkach ďaleko nezájdeš
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: V cudzích topánkach ďaleko nezájdeš

Nitra, 26.október 2016 – V januári 2016 odštartoval projekt „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“. Súčasťou projektu je séria podujatí na zvyšovanie povedomia o potrebe ochrany pred násilím. Piatok 30.september, 19:30, nitrianske Svätoplukovo námestie bude patriť vám, ktorí chcete vyjadriť svoju solidaritu.

Beh na vysokých opätkoch s Centrom Slniečko, n.o. je nesúťažným behom počas „Night Run 2016 Nitra“. Čas sa nemeria – stačí sa plížiť, dĺžka trate symbolická – pár dlhých krokov a heslo: „Dôležité nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“. Bežať môže celá rodina bez ohľadu na akýkoľvek merateľný i nemerateľný ukazovateľ. „Verím, že v Nitre sa nájde dostatok chlapov, ktorí sa neboja takto symbolicky podporiť ženy a vyjadriť im obutím topánok na opätkoch svoju podporu a úctu. A ak by predsa len váhali, radi ich podporíme a pobežíme spolu s nimi“, uviedla Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko.

Pre všetkých návštevníkov bežiacich i nebežiacich je od 14:00 pripravený zaujímavý sprievodný program. Chýbať nebudú ani aktivity pre deti v prevedení preventistov z Intervenčného centra a Kozma. Program bežeckej časti podujatia je možné nájsť: http://sk.mynightrun.com/zavod-info/nitra/propozice.html

Cieľom projektu „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“ je podporenie existujúcich služieb a vybudovanie nových, určených pre ženy a ich deti, ktoré násilie zažívajú, alebo sú nim ohrozené. Zvýšiť by sa mala i informovanosť širokej verejnosti o téme násilia páchaného na ženách a deťoch k čomu prispejú aj podujatia, ako je Beh na vysokých opätkoch.

Partnermi projektu sú Centrum Slniečko, n.o., MyMamy, o.z., Woman Institute Slovakia, PRERAG, obec Medzany a nórsky partner Norasenteret. Aktivita „Beh na vysokých opätkoch“ prebieha okrem Nitry aj v mestách, kde pôsobia partneri - Prešove a Liptovskom Mikuláši. Okrem behu vo všetkých troch mestách je naplánované v spolupráci s Centrom experimentálneho divadla v Brne autorské divadelné predstavenie „Natreté strachom“. V Nitre ho bude možné uvidieť 25. novembra 2016.

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Centrum Slniečko n.o. ďakuje za to, že sú dobrovoľníci, podporovatelia a firmy, ktorým svet zraniteľných nie je ľahostajný a sú veľkou oporou pri jeho aktivitách.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Kontakt pre informácie k aktivite a projektu:

PhDr. Ingrid Schneková, PhD., ingrid.schnekova@centrumslniecko.sk, 0917 545 808, www.centrumslniecko.sk / www.bezmodrin.sk / www.kozmove_dobrodruzstva.sk


< Späť