itretisektor | TS: Používanie elektronickej schránky pre občianske združenia zostáva zatiaľ dobrovoľné
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Používanie elektronickej schránky pre občianske združenia zostáva zatiaľ dobrovoľné

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na svojej webovej stránke uverejnil informáciu týkajúcu sa upustenia od povinnosti aktivovať elektronické schránky pre občianske združenia. Uvedená pozitívna zmena, odsúhlasená dňa 07.09.2016 vo výbore pre hospodárske záležitosti je odôvodnená tým, že nakoľko štát nemá k dispozícii kompletné registre s údajmi o právnych formách neziskového sektora (najmä o občianskych združeniach a neziskových organizáciách), nie je možné od nich ani žiadať, aby elektronické schránky v súčasnosti používali. Povinná aktivácia elektronických schránok (najmä vo vzťahu k občianskych združeniam) by sa tak začala až v momente, kedy budú údaje o nich vedené v registri právnických osôb.

Podľa samotných slov podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: "Kým nebudeme mať kvalitný register, občianske združenia, odborové a neziskové organizácie budú mať možnosť dobrovoľnej aktivácie schránky."

Na druhej strane však  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu nezabudol pripomenúť, že štatutárne orgány firiem by sa mali s vybavovaním elektronických občianskych preukazov poponáhľať. Pre právnické osoby totiž naďalej platí povinnosť elektronickú schránku aktivovať do 1.1.2017.

Bližšie informácie k dobrovoľnosti aktivácie elektronických schránok, môžete nájsť v nasledovných odkazoch

O presných podmienkach a o právnych formách MNO, ktorých sa táto povinnosť nebude dotýkať, Vám prinesieme presnejšie informácie až po schválení predmetnej novely zákona Národnou radou SR. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti už pripravil návrh nového zákona o Registri MNO, ktorý rieši aj problematiku jednotného, oficiálneho registra všetkých MNO. Aktuálne navrhované znenie môžete nájsť TU. 


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 07.09.2016


< Späť