itretisektor | TS: Oslávme spolu dôležitosť školy počas kríz a konfliktov

TS: Oslávme spolu dôležitosť školy počas kríz a konfliktov

Cesta do školy je pre mnohých rutinnou záležitosťou, ktorú bez problémov absolvujú každý deň. Pre deti v krízových oblastiach, ktoré sú zasiahnuté vojnou, prírodnými katastrofami či chorobami, sa však cesta do školy stáva problémom. Cieľom kampane organizácie UNICEF s názvom #EmergencyLessons je zdôrazniť potrebu vzdelávania v krízových oblastiach, ktorou je aj severný Irak.

Multimediálne materiály:

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFZBHUV

Vzdelanie by malo byť dopriate každému dieťaťu bez ohľadu na národnosť, rasu či náboženstvo. V krízových oblastiach je však vzdelanie detí často zanedbávané a ich vyhliadky na lepšiu budúcnosť klesajú. Organizácia UNICEF v spolupráci s Európskou úniou zverejnila ďalšie zo série videí s názvom #EmergencyLessons z prostredia tábora Harsham v severnom Iraku. V ňom poukazuje na neľahký osud dvoch malých chlapcov, Aliho a Gaitha, ktorí boli kvôli bombovým útokom nútení spolu s rodinou opustiť svoje rodné mesto Mosul. Kým predtým chodili do školy po betónových cestách, na ktorých nebolo nikdy blato, teraz chodia do školy kamenistou cestou. Aliho a Gaithovu cestu do školy si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1207308362653679/.

Škola znamená pre takéto deti mnoho. Je miestom, kam všetky bez rozdielu patria, je miestom, kde sa vzdelávajú a taktiež miestom, kde sa môžu spoločne hrať. Je pre ne rovnako dôležitá ako jedlo a lieky. „Škola predstavuje formu pomoci, deti vďaka normálnym sociálnym väzbám budú vedieť aj ďalej v živote fungovať, nadväzovať kontakty,“ hovorí Monika Sasaráková, projektová manažérka organizácie UNICEF.

Dôležitosť vzdelania detí zdôrazňuje vo svojom videu aj tanečník Jaro Bekr, ktorý s organizáciou UNICEF spolupracuje už dva roky, pričom nedávno sa stal aj oficiálnym vyslancom dobrej vôle UNICEF.

Jaro Bekr vo videu spomína na svoje školské časy a na cestu autobusom do školy. „Do školy som chodil sám v pomerne malom veku. Najväčšou zábavou bola jazda starým autobusom, z ktorého sme ešte za jazdy radi vyskakovali. Do školy som preto prišiel neraz celý špinavý,“ rozpráva s úsmevom Jaro Bekr.

Aktuálne video s ambasádorom nájdete tu:

https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1207367282647787/.

UNICEF a EÚ nazvali projekt #EmergencyLessons a chcú ním prostredníctvom sociálnych sietí osloviť mladých ľudí vo veku 13 až 25 rokov. Projekt prebieha v siedmich európskych a siedmich partnerských krajinách zasiahnutých krízou. Cieľom kampane je poukázať na rozdiely vo vnímaní školy a vzdelávania u mladých Európanov a u detí žijúcich v krízových krajinách. Pre Slovensko je partnerskou krajinou Ukrajina, ktorá je mu najbližšia geograficky. Zatiaľ čo na Slovensku vnímajú deti školu ako niečo nudné a samozrejmé, pre ukrajinské deti predstavuje škola bezpečné miesto a priestor, kde dokážu zabudnúť na hrôzy, ktoré museli prežiť počas konfliktu.

Aktuálna kampaň Emergency Lessons bude prebiehať od mája do decembra a jej súčasťou bude aj návšteva slovenského tímu v oblastiach Ukrajiny, ktoré boli zasiahnuté konfliktom. Kampaň odštartovala prvým videom priamo z krízových oblastí, je zavesené na:

https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1126753487375834/.

www.sk.emergencylessons.eu

Od roku 1946 je UNICEF svetovým lídrom pre ochranu detí. Pre deti pracuje v 190 krajinách sveta, pomáha im prežiť a prosperovať od raného detstva po dospievanie. UNICEF je najväčší svetový poskytovateľ vakcín pre chudobné krajiny, podporuje zdravie a výživu detí, kvalitné základné vzdelanie pre všetkých chlapcov a dievčatá a ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. UNICEF je financovaný výhradne z dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem, nadácií a vlád a globálne až 91% používa priamo na programy pomoci deťom, 7% tvoria administratívne a špeciálne výdavky a 2% sú investované na získavanie ďalších zdrojov.

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou slovenskou mimovládnou organizáciou, ktorá je s Detským fondom UNICEF spojená akreditačnou dohodou. Našim poslaním je zbierať financie pre Detský fond UNICEF na pomoc deťom v núdzi. Usilujeme tiež o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku – advokačnou činnosťou, iniciatívou Baby Friendly Hospital a školskými vzdelávacími programami. www.unicef.sk


< Späť