itretisektor | TS: ZPMP v SR realizuje najväčší projekt vo svojej 36 ročnej histórii

TS: ZPMP v SR realizuje najväčší projekt vo svojej 36 ročnej histórii

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) realizuje najväčší projekt vo svojej 36 ročnej histórii.

BIVIO = služby pre verejnosť s pridanou hodnotou

BIVIO = cesta k osamostatneniu ľudí s mentálnym postihnutím

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je nedostatočná príprava na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na poberanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb alebo zostávajú zatvorení doma.

Uvedomujeme si, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Vďaka podpore dánskych Nadácii Velux realizujeme päťročný projekt, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí. Ide o inovatívny projekt BIVIO – centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím, hovorí riaditeľka Republikovej centrály združenia PhDr. Iveta Mišová.

V Bratislave Rači na Alstrovej ulici združenie buduje komplex BIVIO, kde budú prevádzky otvorené pre komunitu a širokú verejnosť. Ide o hotel, reštauráciu a práčovňu. Absolventi praktických škôl sa tu budú zaúčať na profesie pomocný kuchár, chyžná, čašník a práce v práčovni.

Projektový manažér Mgr. Marián Horanič dodáva: Frekventanti si osvoja potrebné profesijné zručnosti, získajú pracovné návyky, zaučia sa a pomôžeme im nájsť uplatnenie na trhu práce. Centrum bude poskytovať široké spektrum vzdelávacích a pracovne rehabilitačných aktivít za účelom efektívnej prípravy na zamestnanie a samostatný život.

Pridanou hodnotou projektu bude vytvorenie 13 nových pracovných miest od roku 2017, v prevádzkach budú zamestnané aj osoby so zdravotným postihnutím.

Združenie začína kampaň BIVIO 2016, ktorej cieľom je osloviť širokú verejnosť na podporu realizácie projektu.

Úspešná realizácia projektu bude znamenať posun v kvalite života mnohých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku a zlepšenie dostupnosti verejných služieb pre obyvateľov Bratislavy.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Vzniklo v roku 1980, združuje 46 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Kontakty:

PhDr. Iveta Mišová, 0905 709 557, misova@zpmpvsr.sk

Mgr. Marián Horanič, 0903 244 553, marian.horanic@zpmpvsr.sk


< Späť