itretisektor | TANS: Stanovisko MVSR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii

TANS: Stanovisko MVSR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii

Tlačová agentúra neziskového sektora požiadala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo vnútra SR“) o stanovisko k pripravovanému zákonu, prostredníctvom ktorého sa má vytvoriť Centrálny register neziskových organizácií.

Zaujímali nás nasledovné otázky:

  1. V akom štádiu sa predmetný návrh zákona nachádza?
  2. Kedy bude jeho paragrafové znenie posunuté do medzirezortného pripomienkového konania?

Ministerstvo vnútra SR nám poskytlo nasledujúce stanovisko:

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii (MNO) je v súčasnosti diskutovaný v pracovnom znení na pracovných skupinách v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dňa 29. 12. 2015 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zverejnil návrh predmetného zákona na verejnú diskusiu, ktorá trvala do 29. 02. 2016 (bližšie info na: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=verejna-diskusia-navrh-zakona-o-registri-mno).1 Termín posunu zákona do MPK nie je možné vzhľadom na vyššie uvedené určiť.

Stanovisko bolo poskytnuté tlačovým odborom Ministerstva vnútra SR, dňa 29. júna 2016.

Spracoval: Ing. Ivan Drgoň, Tlačová agentúra neziskového sektora, 29.06.2016


1  Informácie k verejnej diskusii k návrhu zákona o registri MNO priniesla pre užívateľov portálu www.itretisektor.sk aj Tlačová agentúra neziskového sektora TU.


< Späť