itretisektor | TS: Schválené Legislatívne pravidlá vlády

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Schválené Legislatívne pravidlá vlády

Vláda Slovenskej republiky dňa 04. 05. 2016 na svojej v poradí šiestej schôdzi schválila návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. V rámci povinných náležitostí návrhu právneho predpisu mal predkladateľ povinnosť vypracovať tzv. Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Príloha č. 4 Legislatívnych pravidiel vlády), ktorú zadefinoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčacieho materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB).Úloha zabezpečiť účasť verejnosti na legislatívnom procese je súčasťou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou, tvorbou a implementáciou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Správa o účasti verejnosti mapuje, či boli v jednotlivých fázach a subfázach tvorby právneho predpisu dodržiavané odporúčané kroky vedúce ku korektnému a efektívnemu dialógu s verejnosťou a zainteresovanými aktérmi.Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti verí, že štandardizácia Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu prispeje k zavádzaniu participácie do praxe. Úrad splnomocnenca bude vypĺňanie správ monitorovať a vyhodnocovať. 

Schválené znenie návrhu legislatívnych pravidiel vlády SR  môžete nájsť TU. 


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 06.05.2016 


< Späť