itretisektor | TS: Schválené Legislatívne pravidlá vlády
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Schválené Legislatívne pravidlá vlády

Vláda Slovenskej republiky dňa 04. 05. 2016 na svojej v poradí šiestej schôdzi schválila návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. V rámci povinných náležitostí návrhu právneho predpisu mal predkladateľ povinnosť vypracovať tzv. Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Príloha č. 4 Legislatívnych pravidiel vlády), ktorú zadefinoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčacieho materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB).Úloha zabezpečiť účasť verejnosti na legislatívnom procese je súčasťou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou, tvorbou a implementáciou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Správa o účasti verejnosti mapuje, či boli v jednotlivých fázach a subfázach tvorby právneho predpisu dodržiavané odporúčané kroky vedúce ku korektnému a efektívnemu dialógu s verejnosťou a zainteresovanými aktérmi.Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti verí, že štandardizácia Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu prispeje k zavádzaniu participácie do praxe. Úrad splnomocnenca bude vypĺňanie správ monitorovať a vyhodnocovať. 

Schválené znenie návrhu legislatívnych pravidiel vlády SR  môžete nájsť TU. 


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 06.05.2016 


< Späť