itretisektor | TS: Finálny návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 až 2019 zverejnený
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Finálny návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 až 2019 zverejnený

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie ( z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na Slovensku.

Po vyhodnotení implementácie Akčného plánu OGP 2015 vypracoval ÚSV ROS v pracovných skupinách so zástupcami rezortov, mimovládnych neziskových organizácií, biznisu a akademického sektora prvý návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“).Zoznam členov expertných pracovných skupín a účastníkov pracovných stretnutí si viete pozrieť TU (XLSX, 26 kB).

ÚSV ROS zároveň organizoval 3 regionálne workshopy s cieľom získať spätnú väzbu na návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019. Materiál bol taktiež dostupný na verejné pripomienkovanie v termíne od 15/03/2016 do 15/04/2016. Vyhodnotenie jednotlivých pripomienok, ktoré boli formulované účastníkmi workshopov a v Košiciach (21/03/2016), v Banskej Bystrici (22/03/2016) a v Bratislave (23/03/2016) si viete prečítat TU (XLSX, 29 kB). Prehľadné porovnanie pôvodného znenia návrhu Akčného plánu OGP 2016 - 2019 s finálnou verziou si viete pozrieť TU (XLSX, 30 kB).

Úrad splnomocnenca vyhodnocoval všetky pripomienky, ktoré boli formulované v rámci verejnej diskusie na základe ktorých bol návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019 aktualizovaný.

Finálny návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019 je dostupný na stiahnutie TU (DOCX, 114 kB).

Materiál bude následne predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania, pričom predpokladaný termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR je 30. jún 2016. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu Vás budeme informovať.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti si veľmi váži expertné vklady všetkých členov pracovných skupín, účastníkov workshopov a verejnosti. Vďaka intenzívnej spolupráci sa Úradu splnomocnenca podarilo vytvoriť kvalitný a ambiciózny materiál, ktorý má potenciál zabezpečiť pre Slovensko líderstvo v oblasti otvoreného vládnutia a dobre spravovanej spoločnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Mgr. Ivetu Ferčíkovú emailom na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 50 9 44 985. 


Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 02. 05. 2016

< Späť