itretisektor | TS: ÚSV ROS Vás pozýva na regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu OGP 2016 - 2019

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: ÚSV ROS Vás pozýva na regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu OGP 2016 - 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku pripravuje v spolupráci so zainteresovanými aktérmi Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len "Akčný plán OGP 2016 – 2019"). 

Akčný plán OGP 2016 – 2019 bude obsahovať záväzky v oblasti ako otvorené dáta/transparentnosť, otvorené vzdelávanie a výskum, participácia a otvorená justícia. Návrh Akčného plánu OGP vzniká v týchto dňoch a bude zverejnený na webovom sídle ÚSV ROS 11. marca 2016. 

S cieľom získať spätnú väzbu na návrh Akčného plánu OGP 2016 – 2019 si Vás ÚSV ROS dovoľuje pozvať na workshopy, ktoré sa uskutočnia v týchto krajských mestách: 

 • 21. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Košice
 • 22. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Banská Bystrica
 • 23. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Bratislava 

Cieľom workshopov je predstaviť účastníkom hlavné vízie Iniciatívy pre otvorené vládnutie, vyhodnotiť implementáciu Akčného plánu OGP na rok 2015 a predstaviť prvý návrh Akčného plánu OGP na roky 2016 - 2019, ktorý bol tvorený participatívne v spolupráci s expertmi z rôznych oblastí. V prípade vysokej účasti budú účastníci workshopov rozdelení do rôznych tematických skupín (otvorené dáta/transparentnosť; otvorené vzdelávanie; participácia; otvorená justícia). Na workshope bude vytvorený pracovný priestor na poskytnutie spätnej väzby na návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019, rovnako ako na formuláciu akýchkoľvek podnetov, nápadov v oblasti otvoreného vládnutia.

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa workshopu vyplňte, prosím, on-line registračný formulár, ktorý nájdete na tejto linke https://docs.google.com/forms/d/1NpfXUe-bbv7VxzKfFLhsBwCt9fzLx4qaW1g3vvkbSc0/viewform

Presné miesto konania workshopov a detailný program bude upresnený minimálne týždeň vopred. 

Maximálny počet účastníkov workshopu je stanovený na 80 ľudí. 

ÚSV ROS bude veľmi rád, ak sa workshopov zúčastníte a svojou expertízou prispejete k formulácii nových záväzkov pre vládu SR v oblasti otvoreného vládnutia. 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte Mgr. Ivetu Ferčíkovú na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 509 44 985. 


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 08.03.2016 


< Späť