itretisektor | TS: Ministerstvo školstva spúšťa prechodnú verziu registra fyzických osôb športe

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Ministerstvo školstva spúšťa prechodnú verziu registra fyzických osôb športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo dňa 2. februára 2016  v rámci informačného systému športu prechodnú verziu registra fyzických osôb v športe. Do tohto registra sa budú zapisovať údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a držiteľ športového poukazu.

Fyzické osoby, ktoré majú príslušnosť k športovej organizácii, zapisuje do registra fyzických osôb príslušná športová organizácia, ktorá zverejňuje údaje o svojich fyzických osobách na svojom webovom sídle. Za fyzickú osobu zapísanú v registri fyzických osôb (s príslušnosťou k športovej organizácii) sa považuje aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v informačnom systéme športu (dostupnom na adrese sport.gov.sk).

Register fyzických osôb v informačnom systéme o športe

(register fyzických osôb v športe, ktoré nemajú príslušnosť k športovej organizácii)

Žiadosť o vykonanie zápisu/zmien údajov v registri fyzických osôb v športe

(formulár žiadosti, pokyny a postup predloženia žiadosti o zápis/zmenu údajov o fyzických osobách v športe, ktoré nemajú príslušnosť k športovej organizácii)


Zdroj: Učps, spracované dňa 02.02.2016


< Späť