itretisektor | TS: Ministerstvo školstva spúšťa prechodnú verziu registra fyzických osôb športe

TS: Ministerstvo školstva spúšťa prechodnú verziu registra fyzických osôb športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo dňa 2. februára 2016  v rámci informačného systému športu prechodnú verziu registra fyzických osôb v športe. Do tohto registra sa budú zapisovať údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a držiteľ športového poukazu.

Fyzické osoby, ktoré majú príslušnosť k športovej organizácii, zapisuje do registra fyzických osôb príslušná športová organizácia, ktorá zverejňuje údaje o svojich fyzických osobách na svojom webovom sídle. Za fyzickú osobu zapísanú v registri fyzických osôb (s príslušnosťou k športovej organizácii) sa považuje aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v informačnom systéme športu (dostupnom na adrese sport.gov.sk).

Register fyzických osôb v informačnom systéme o športe

(register fyzických osôb v športe, ktoré nemajú príslušnosť k športovej organizácii)

Žiadosť o vykonanie zápisu/zmien údajov v registri fyzických osôb v športe

(formulár žiadosti, pokyny a postup predloženia žiadosti o zápis/zmenu údajov o fyzických osobách v športe, ktoré nemajú príslušnosť k športovej organizácii)


Zdroj: Učps, spracované dňa 02.02.2016


< Späť