itretisektor | Verejná diskusia – návrh Zákona o registri MNO
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Verejná diskusia – návrh Zákona o registri MNO

Na verejnú diskusiu a pripomienkovanie predkladáme návrh Zákona o registri MNO. Verejná diskusia bude prebiehať do 29.02.2016, vaše komentáre, názory, návrhy a pripomienky vkladajte do zdieľaného dokumentu, alebo ich zašlite e-mailom na milan.andrejkovic2@minv.sk.

Návrh zákona bol tvorený na základe dlhodobej požiadavky verejnej správy aj občianskej spoločnosti na zvýšenie transparentnosti mimovládnych neziskových organizácií a právnej istoty vo vzťahoch. Zákon reaguje na neexistenciu oficiálnych registrov občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom a zavádza tak strešný register MNO –viď §2 (namiesto existujúcich registrov nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičných fondov). Všetkým MNO, ktoré budú v tomto registri MNO, sa tak umožní získať oficiálny výpis z registra (čo je novinkou pre občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom) – viď §5.

Do registra MNO sa povinne pre všetky právne formy budú okrem iných údajov zapisovať aj štatutári MNO a stanovy, štatúty, nadačné listiny spolu s ich aktualizáciami a zmenami – viď §3.

Organizácie, ktoré v registri nebudú mať uvedené všetky vyžadované údaje, dostanú prechodný čas po účinnosti tohto zákona na to, aby ich doplnili. Kým ich však nebudú mať doplnené, dovtedy nebudú môcť čerpať žiadne verejné zdroje (EŠIF, štátne dotácie, 2% z dane,...) viď §6.

Súčasťou návrhu zákona je aj zjemnenie a zjednotenie niektorých neodôvodnene prísnych sankcií vzťahujúcich sa na zverejňovanie výročných správ v Registri účtovných závierok – viď Čl. IV, Čl. V a Čl. VI.

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizáciách


www.minv.sk 11. 01. 2016


< Späť