itretisektor | TS: Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015

Dňa 09. decembra 2015 bola vládou Slovenskej republiky vzatá na vedomie Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 (ďalej len „Správa“), ktorú vypracovala Štátna školská inšpekcia v súlade s § 7 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii v platnom znení.

Správa, ktorá je zdrojom informácií o aktuálnom stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, vychádza z výsledkov kontroly a hodnotenia kvality škôl a školských zariadení. Tieto výsledky sa získali z 1 637 vykonaných inšpekcií, z toho v štátnych školách a školských zariadeniach bolo vykonaných dokopy 1 421 inšpekcií, v cirkevných 113 a v súkromných 103.

Z hľadiska štruktúry obsahuje Správa okrem poznatkov a záverov z vykonaných školských inšpekcií najmä podnety a odporúčania na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti určené riaditeľom škôl a školských zariadení, zriaďovateľom, školským vzdelávacím inštitúciám, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizáciám a orgánom štátnej správy v školstve. Správa ďalej obsahuje aj súhrnné zistenia a poznatky z problematiky vybavovania podaní, resp. sťažností, ako aj štatistický prehľad o vykonaných inšpekciách.

Celé znenie Správy môžete nájsť TU.


Zdroj: Rokovanie vlády SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 09.12.2015


< Späť