itretisektor | TS: Poznáme mená na postoch ombudsmaniek pre deti aj hendikepovaných

TS: Poznáme mená na postoch ombudsmaniek pre deti aj hendikepovaných

Poslanci zvolili ombudsmanky pre deti aj hendikepovaných. Urobili tak na základe novoprijatého Zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do platnosti 01.09.2015.

Prvou komisárkou pre deti sa stala exministerka práce Viera Tomanová (Smer-SD), ktorú podporili 75 hlasmi v parlamente v tajnom hlasovaní a prvou komisárkou pre zdravotne ťažko postihnutých na Slovensku bola zvolená advokátka Zuzana Stavrovská (Smer-SD), ktorú zvolil parlament na základe 72 platných hlasov. Úlohou komisárov je chrániť práva detí a zdravotne ťažko postihnutých na súdoch, úradoch, ale aj v súkromných firmách. Na tento post boli stanovené tieto kritériá - komisár má byť nezávislý, otvorený a profesionál, mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, byť bezúhonný a byť občanom SR. Funkčné obdobie nového komisára je šesť rokov.


Zdroj: TASR, dňa: 03.12.2015

< Späť