itretisektor | TS: Vznikol Úrad pre ochranu práv v regionálnom školstve

TS: Vznikol Úrad pre ochranu práv v regionálnom školstve

Úrad pre ochranu práv v regionálnom školstve (ďalej len "úrad"), ako samostatný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "MŠVVaŠ SR), bude už od decembra riešiť problémy vzniknuté v regionálnom školstve. Na jeho čele bude Martin Maták, bývalý podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva.

Úrad má za cieľ zefektívniť systém riešenia problémov učiteľov, zriaďovateľov a riaditeľov škôl, ale aj rodičov a žiakov. V nadväznosti na zozbierané informácie bude iniciovať a dohliadať na ich riešenie. Všetky informácie budú analyzované MŠVVaŠ SR a stanú sa podnetmi na zlepšenie ochrany práv v regionálnom školstve.

Úrad bude v prvom rade úradom prvého kontaktu, kde budú vedieť podnet zhodnotiť a odkázať na príslušný odbor ministerstva, respektíve iný kompetentný orgán štátnej správy. Síce bude mať zatiaľ len dvoch zamestnancov, jeho personálne obsadenie sa plánuje budúci rok rozšíriť o ďalších pracovníkov.

Kontaktné údaje na úrad budú zverejnené na webstránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk  v priebehu najbližších dní. 


www.minedu.sk, 03.12.2015

< Späť