itretisektor | TS: Pozvánka na školenie - Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pozvánka na školenie - Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina pre Vás pripravilo trojdňové školenie na tému: Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania. 

Program školenia:

14. 12.2015

 1. Zákon o účtovníctve,
 2. Typológia neziskových organizácii,
 3. Postupy účtovania – súvahové účty 0.,1. a 2. trieda,

15. 12.2015

 1. Postupy účtovania – súvahové účty 3. a 4. trieda,
 2. Postupy účtovania – nákladové účty 5. a 6. trieda,
 3. Otváranie a zatváranie účtov,

16. 12.2015

 1. Zdroje financovania,
 2. Zdaňovanie ,
 3. Hospodárenie v neziskových organizáciách,
 4. Účtovná závierka,
 5. Interné smernice.

Termíny, miesto konania školenia, termín podania prihlášky:

Termín

Mesto

Prihláška a úhrada do

Špecifický symbol

14. – 16.12. 2015

Bratislava, presná adresa Vám bude včas oznámená

09.12.2015

14122015

Predpokladaná doba trvania: 9.00 – 16.00 hod (8.30 – 9.00 registrácia účastníkov)     

Lektor školenia: RNDr. Ing. Marcela Dobešová (analytička, lektorka, poradkyňa s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky a riadenia)

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom na adresu: hoghova@sluzbymvo.sk, faxom na čísle: 041/3211790, elektronickou prihláškou na stránke www.sluzbymvo.sk – Školenia – Aktuálne školenia. Prihlášku nájdete aj v prílohe.

Poplatok: 240,- EUR / účastník

Uhraďte najneskôr podľa hore uvedených termínov bankovým prevodom na účet: SK2109000000000423553520, VS: vaše IČO, KS: 0308, ŠS: deň, mesiac, rok konania školenia v tvare DDMMRRRR.

Uhradený poplatok sa pri neúčasti na školení nevracia (možná účasť na školení v inom meste.)

UPOZORNENIE! Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky el. energie, choroba lektora...). S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení.


www.sluzbymvo.sk, 27.11.2015

Súbory:

< Späť