itretisektor | TS: Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA podporila projekt nízkoprahového programu Kaspian

TS: Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA podporila projekt nízkoprahového programu Kaspian

Tradičná charitatívna večera Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike sa tento rok konala 21. novembra 2015 v Bratislave. 11. ročník slávnostného galavečera tentoraz podporil projekt najstaršieho nízkoprahového programu na Slovensku – Kaspian, ktorý pôsobí v Petržalke. Cieľový projekt komora každoročne vyberá v spolupráci s nadáciou SOCIA. Vďaka aukcii a tombole vyzbierali členovia komory a pozvaní hostia 21.000 Eur, súčasťou ktorých boli aj 2% z dane z príjmu členov komory.

Hosťom akcie bola aj Soňa Hacajová, štatutárka Kaspianu, ktorá osobne prevzala symbolický šek s 21.000 Eur z rúk Emila Roesta, prezidenta Holandskej obchodnej komory. Hlavným zámerom projektu, ktorý vybrala Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA, je rekonštrukcia nového priestoru, v ktorom nájde pomoc a iné podporné aktivity viacero detí. Program Kaspian pracuje s deťmi prostredníctvom neformálneho vzdelávania, voľnočasových aktivít, sociálnej podpory, čím im pomáha nájsť si vlastnú cestu.

Služby programu, ktorý pôsobí na Ambroseho ulici, môžu mladí ľudia využiť bez registrácií, platieb, s dôrazom na bezpečie a odbornosť. Záujem to tieto možnosti narastá a preto súčasné sídlo na Ambroseho ulici už bol nedostatočný.

Vďaka finančnej podpore Holandskej obchodnej komory sa však môže otvoriť nový klub na Furdekovej ulici, kde budú pracovníci Kaspianu schopní uskutočňovať viacero aktivít a v neposlednom rade ich aj postupne rozširovať. S novými priestormi príde napríklad aj nová služba anonymného a bezplatného psychologického poradenstva pre deti ťažkej životnej situácii.


www.socia.sk, 26.11.2015


< Späť