itretisektor | TS: Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru

TS: Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru

Združenie výskumných organizácií neziskového sektora (ZVONS) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru, ktorá sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod. v priestoroch Centra vedy na Bojnickej 3 (areál Matadoru), Bratislava.

Účasť je bezplatná.

Konferencia je určená najmä pre:

  • zástupcov slovenského priemyslu
  • zástupcov organizácií neziskového sektoru, ktoré sa venujú výskumu a vývoju
  • tvorcov politiky v oblasti štátnej podpory výskumu a vývoja
  • zástupcov akademického sektora

Téma konferencie: Diskutovať možnosti vytvárania a financovania podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru ako optimálneho nástroja na podporu:

  • budovania výskumných a inovačných kapacít a štruktúr v slovenských podnikoch;
  • udržateľného rozvoja podnikového priemyselného výskumu;
  • dlhodobého zvyšovania podnikových výdavkov na výskum a vývoj;
  • efektívnej spolupráce podnikov s výskumnými inštitúciami;

Program: 2 bloky:

  1. Vytváranie podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru: trendy, výhody a príklady v Európe
  2. Panelová diskusia: Možnosti vytvárania a financovania podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru

V prípade záujmu o účasť sa zaregistrujte zaslaním e-mailu najneskôr do 25. novembra 2015 na adresu: Katarína Hindrová ZVONS Račianska 71 832 59 Bratislava e-mail: hindrovak@vuz.sk, tel.: 02 / 4924 6839. 

Program konferencie nájdete v prílohe.


www.zvons.sk, 20.11.2015

Súbory:

< Späť