itretisektor | TS: Pozvánka na seminár v oblasti účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií
 • Pripravujeme odpovede v čo najkratšom čase _ mimoriadna služba Centrálnych odborných portálov

  www.itretisektor.sk www.isamosprava.sk www.iservispreludi.sk
 • Odklad daňovej povinnosti a 2 %

  Priniesli sme aktuálne stanovisko Ministra financií SR v článku k 2%
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Pozvánka na seminár v oblasti účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje seminár v oblasti účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií, na ktorom budú prezentované:

 • najzávažnejšie problémy vo vedení účtovníctva MNO, ktoré boli identifikované pri poskytovaní účtovného poradenstva pre MNO,
 • odpovede na najčastejšie otázky a
 • návody, usmernia pri vedení účtovníctva v MNO.

Súčasťou bude i priestor na zadávanie otázok z Vašej strany a ich zodpovedanie fundovanými odborníkmi.

Termíny konania a miesto:

 • Banská Bystrica, dňa 10.11.2015, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bernolákova 8, Banská Bystrica
 • Košice, dňa 11.11.2015, VŠ bezpečnostného manažérstva, Kukučínova 90/17, Košice
 • Bratislava, dňa 13.11.2015, Vysokoškolský internát Družba UK, Botanická 25, Bratislava

Čas konania: 8:00 – 16:00

Účasť na seminári je bezplatná. Prosím, zaregistrujte sa v registračnom formulári.

Seminár sa realizuje v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“.


www.minv.sk/?ros, 03.11.2015


< Späť