itretisektor | TS: Rezortný informačný systém školstva je naplnený na 80 %

TS: Rezortný informačný systém školstva je naplnený na 80 %

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od 16. do 30. septembra zbieralo údaje o žiakoch, rodičoch a pedagogických zamestnancoch, ktoré boli odoslané do rezortného informačného systému (ďalen len RIS). 

RIS je zatiaľ naplnený na 80 %, čo predstavuje zozbierané informácie o približne 910 tisíc obyvateľov Slovenska z 5518 škol z celkového počtu 6893 škôl. Ministerstvo bude teraz kontrolovať, či zvyšné školy nedodali informácie z objektívnych dôvodov a bude ich kontaktovať, v opačnom prípade môžu byť školy za nedodanie informácií pokutované. Minister školstva SR Juraj Draxler si uvedomuje, že mohlo dochádzať ku konfliktom medzi školami a zákonnými zástupcami, ktorí niekedy odmietli spolupracovať pri poskytovaní osobných údajov, za čo sa školám ospravedlnil. 

Žiakom bude teraz poskytnuté v rámci tohto systému identifikačné číslo, ktoré bude slúžiť na informovanie rodičov o štúdijných výsledkov svojich detí, ako aj o správach z centier psychologického poradenstva v prípade, že ich dieťa toto centrum navštevuje. Naopak úrady budú vedieť odkontrolovať dochádzku detí. 

Systém RIS bol spustený už v roku 2009 a doteraz sú výdavky na neho vyčíslené vo výške 12 miliónov eur.  


www.minedu.sk, 14.10.2015


< Späť