itretisektor | TS: Úrad splnomocnenca hľadá skúseného výskumníka

TS: Úrad splnomocnenca hľadá skúseného výskumníka

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného výskumníka do národného projektu v Bratislave, s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Viac o pripravovanom projekte TU.

Informácie o pracovnom mieste

Názov pozície - výskumný pracovník (expert) v rámci realizácie národného projektu ÚSV ROS „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“

Miesto práce – Bratislava

Druh pracovného úväzku – plný alebo čiastočný úväzok

Popis pracovných povinností:

 • Odborne zastrešuje prípravu a realizáciu výskumu v oblasti občianskej participácie na Slovensku a v zahraničí.
 • Navrhuje dizajn a metódy kvalitatívneho výskumu, metodologicky zastrešuje prípravu a realizáciu zisťovacích a výskumných metód a nástrojov.
 • Orientuje sa v dynamike cieľovej skupiny, preto dokáže podľa potreby upraviť alebo zmeniť metódu práce na typ, ktorý by vhodne reagoval na jej potreby.
 • Zbiera, vyhodnocuje, interpretuje kvalitatívne a kvantitatívne dáta v súlade s metodológiou výskumu. Zbiera dáta aj v teréne.
 • Po ukončení primárneho výskumu spracúva výstupy výskumu do analytického dokumentu pre rôzne cieľové skupiny.
 • Spolupracuje pri tvorbe obsahu príručky a e-learningového kurzu.
 • Vytvára metodiky efektívneho zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a hodnotí vybrané procesy tvorby verejných politík.
 • Spolupracuje s členmi výskumného, projektového tímu a partnermi národného projektu.
 • Zúčastňuje sa pravidelných pracovných stretnutí v súvislosti s plynulým riadením národného projektu.
 • Odborná znalosť problematiky občianskej participácie podmienkou.

Termín nástupu

Na plný alebo čiastočný úväzok dňom podpisu zmluvy o národnom projekte (predpoklad 01/2016), predtým spoluúčasť na príprave projektu formou DVP.

Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie - vysokoškolské II. stupňa.
 • Minimálne 5 ročná profesionálna skúsenosť s realizáciou výskumov v oblasti spoločenských vied.
 • Počítačové zručnosti.
 • Schopnosť pracovať v tíme.
 • Výborný písomný prejav.
 • Profesionálna skúsenosť s prácou v treťom sektore výhodou.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • Čestnosť, zodpovednosť, pozitívny prístup, flexibilita a nestrannosť.
 • Osobné nasadenie, odolnosť voči stresu.
 • Stotožnenia sa s víziou projektu a znalosť témy projektu.
 • Precíznosť, dôslednosť a zmysel pre detailnosť.
 • Komunikatívnosť, reprezentatívnosť.
 • Schopnosť riešiť situácie, výborné analytické a kritické myslenie.
Stručná charakteristika inštitúcie

ÚSV ROS zabezpečuje a koordinuje tvorbu legislatívy, iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na posilnenie postavenia občanov a mimovládnych neziskových organizácií voči štátu a orgánom verejnej správy, podporuje aktivity, ktoré zvyšujú participáciu občanov a MNO na tvorbe a implementácii verejných politík, spoludefinuje pravidlá financovania MNO, iniciuje tvorbu nástrojov na zvýšenie transparentnosti vládnutia na Slovensku a prístupu občanov a MNO k správe vecí verejných.

Sme mladý pracovný kolektív, v ktorom prevláda príjemná, priateľská atmosféra.

V prípade, ak Vás ponuka zaujala, posielajte CV na iveta.fercikova@minv.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

CV je možné posielať do 16.10. 2015


< Späť