itretisektor | TS: Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

TS: Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti vyhlasuje pre mimovládne neziskové organizácie výzvu na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík."

Viac informácii o výzve si môžete prečítať TU.

Dokumenty potrebné na zapojenie sa do výzvy: 

  1. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  2. Čestné vyhlásenie o expertoch
  3. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov
  4. Čestné vyhlásenie subjektu verejnej správy
  5. Formulár: Projektový zámer
  6. Formulár: Všeobecné informácie o MNO
  7. Formulár: Špecifikácia MNO
  8. Indikatívny rozpočet

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti sa teší na spoluprácu s Vami!


Zdroj:  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 25.09.2015  


< Späť