itretisektor | TS: Festival vedy – Noc výskumníkov 2015 25. september 2015

TS: Festival vedy – Noc výskumníkov 2015 25. september 2015

Festival vedy – Noc výskumníkov sa tento rok uskutoční piatok 25. septembra 2015. Na Slovensku už po deviatykrát sa toto podujatie snaží slovenskej verejnosti približovať najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj vo svete a prispeli k zlepšeniu kvality života nás všetkých.

Noc výskumníkov je v rovnakom čase organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska - Curie actions. Mottom tohto ročníka je „Veda je budúcnosť“. Snahou je priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Ukázať, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Projekt Festival vedy - Noc výskumníkov na Slovensku je podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie.

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum sa aj tento rok - už tradične zapája do tohto medzinárodného podujatia oslavy vedy a vedeckého bádania. Pozývame všetkých zvedavcov, objaviteľov a bádateľov; záujemcov o nové poznatky vedy a radosť z poznávania, bez obmedzenie veku a vzdelania v piatok 25. septembra 2015 do Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave na celodenný program Noci výskumníkov 2015. Veríme, že sa nám podarí umožniť množstvu ľudí zo širokej verejnosti dotknúť sa procesu vedeckého poznávania a začať vnímať „vedu ako hru“. Pripravili sme prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied – so zasvätenými pohľadmi na výskum prírodných vied v Slovenskom národnom múzeu.

Návšteníci Noci výskumníkov 2015 budú ako prví mať možnosť vzhliadnuť najväčší z fragmentov slovenského meteoritu „Košice“ (2,19 kg meteorit), ktorý 28. februára o 23:24:46 SEČ zažiaril na nočnej oblohe nad Strednou Európou. Deň pred Nocou výskumníka štvrtok 24. septembra o 11 hod. tento meteorit predstavitelia Astronomického ústavu SAV z Tatranskej Lomnice a Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFIK UK v Bratislave slávnostne odovzdajú do mineralogickéj expozície SNM- Prírodovedného múzea.

Program Festivalu vedy – Noci výskumníkov v SNM-PM začína o 9 hodine ráno dopoludňajšími stretnutiami s vedcami v Objavovni SNM-PM na 3.poschodí, ktoré sú určené predovšetkým pre školské skupiny, rovnako aj záujemcom jednotlivcom; v popoludňajších hodinách otvoríme v Zasadačke SNM-PM výstavu HUBY 2015 a botanické jesenné metamorfózy; v Objavovni sa začnú zaujímavé prednášky pre širokú verejnosť Nepôvodné rastliny Slovenska , Migrácia hlavných lesných drevín Európy , Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) , Výskum hviezd - jeho úloha pre poznávanie vesmíru , Aljaška v plameňoch? ; v budove SNM a pred ňou: poradenská služba – určovanie prineseného prírodovedného materiálu; lektoráty v expozíciách; vedomostná súťaž a kvíz v expozíciách; astronomické pozorovanie počas dňa (13.00 -15.00 h.) slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry; FYZIKA V ŽIVOTE - jednoduché vysvetlenie zdanlivo komplikovaných javov (10.00 -14.00 h.) - v spolupráci s pedagógmi a študentmi Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia, Skalická 1 v Bratislave. Večerný program (až do polnoci/24.00 h.) je prakticky v celej budove SNM-PM aj pred ňou, kde budú otvorené všetky prírodovedné expozície a výstavy; v Zimnej záhrade SNM (17.00-23.30 h.) sa stretnete s vedeckými pracovníkmi, kurátormi a externými spolupracovníkmi Prírodovedného múzea SNM, kde budú prezentácie jednotlivých vedných odborov SNM - PM v samostatných prezentačných stánkoch; miniplanetárium a stánok fyziky; veda ako hra; metódy a výsledky dnešného výskumu prírodných vied, metódami poznávania prírody; pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum (stánok odd. antropológie, mineralogicko-petrografického, paleontológie, zoológie) bude tu miniplanetárium a stánok so zaujímavými pokusmi fyziky (so suchým ľadom, tekutým dusíkom bude pripravená chutná zmrzlina pre návštevníkov, ako aj množstvo zaujímavých interaktívnych exponátov; pred budovou v prípade priaznivého počasia sa môžete pozrieť astronomickými ďalekohľadmi na planétu Saturn, Mesiac tri dni pred splnom a ďalšie zaujímavé objekty večernej hviezdnej oblohy.  

Celý program nájdete na http://www.snm.sk/; http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-podujatia&clanok=noc-vyskumnikov-2015 a na http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-bratislava/snm-prirodovedne-muzeum.html.


www.snm.sk,  22.09.2015 


< Späť