itretisektor | TS: Komisionálne skúšky pre Slovákov žijúcich v zahraničí čaká zmena
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Komisionálne skúšky pre Slovákov žijúcich v zahraničí čaká zmena

Dňa 25.8.20015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) zverejnilo na svojej stránke informáciu o zavedení novinky v oblasti vykonávania rozdielových skúšok.

Hlavným účelom zavedenej novinky, je predovšetkým zjednodušenie života rodinám, ktorých deti plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Po novom už totižto rodičia a ich deti nebudú musieť cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky, ale bude postačovať ak ich žiak vykoná po ukončení deviateho ročníka základnej školy.

Jednou z hlavných zmien, ktoré začnú platiť od nového školského roka (1.9.2015) bude, že žiak plniaci si povinnú školskú dochádzku v zahraničí, nebude povinný vykonať komisionálne skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré mu určí riaditeľ školy, ale po novom bude mať možnosť zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podať si takúto žiadosť v ktorej uvedie ročníky, za ktoré má komisionálne skúšky vykonať. Termín vykonania komisionálnych skúšok si po novom majú dohodnúť rodičia spolu so školou, najneskôr však 15 dní pre ich konaním.

Ministerstvo okrem iného taktiež zaviedlo, že rodičia dieťaťa vykonávajúceho školskú dochádzku na Slovensku aj v zahraničí, budú mať po vykonaní zápisu v zahraničí povinnosť do 15 kalendárnych dní oznámiť takúto informáciu riaditeľovi kmeňovej školy na Slovensku, spolu s názvom a adresou školy, ktorú žiak navštevuje v zahraničí, poprípade rodič len potvrdí školu ktorú už uviedol v žiadosti. Takúto povinnosť bude musieť rodič dieťaťa vykonávať opakovane každý školský rok.


Zdroj: Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Bc. Monika Širilová, dňa: 26.08.2015


< Späť