itretisektor | Školenie pre MNO: projektový a finančný manažment a manažment verejného obstarávania

Školenie pre MNO: projektový a finančný manažment a manažment verejného obstarávania

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Centrom vzdelávania neziskových organizácií a Centrom poradenstva a vzdelávania organizuje sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy:

  • projektový manažment
  • finančný manažment
  • základy verejného obstarávania

Školenia sú realizovaná v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“. Ďalšie informácie nájdete v pozvánke.


www.tretisektor.gov.sk, 30.07.2015

Súbory:

< Späť